Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler
Logo image

Free Flow can (20 kg)

Do not delete this link

Free Flow can (20 kg)

Artikelnummer 181801338

Wilt u uw persoonlijke prijzen zien? Dan kunt u eenvoudig inloggen.

Heeft u nog geen account? U kunt binnen 1 minuut een account aanmaken.

can
can = 20 kg
can = 19,23 liter
liter = 1,04 kg
Op werkdagen reageert uw vaste contactpersoon binnen 24 uur. Royal Brinkman levert niet aan particulieren of aan bedrijven buiten de tuinbouw.

Productomschrijving

Een bevloeiingssysteem heeft als groot voordeel dat men meststoffen zeer nauwkeurig en direct bij het te telen gewas kan doseren. Dit voordeel wordt weer teniet gedaan door het feit dat deze fijne capillaire of druppelsystemen regelmatig verstopt raken door vervuiling.
Onregelmatigheden in de waterafgifte tussen de druppelaars kunnen daardoor zo groot worden dat het geteelde gewas daarvan hinder ondervindt. Bovendien betekent dat extra water geven, hetgeen meer meststoffen kost. Om maar te zwijgen over het gevaar, de tijd en de kosten van een reiniging. Tevens blijkt uit onderzoek dat ondanks de reiniging van het systeem met resp. chloorbleekloog, salpeterzuur en via hoge druk, de oorspronkelijke waterafgifte niet meer gehaald wordt.

Om deze problemen weg te nemen is het middel Free Flow ontwikkeld, welke tezamen moeten worden toegepast met een waterstofperoxide-product om een optimaal resultaat te bereiken.


Voordelen

  • Free Flow voorkomt aanhechting van anorganische zouten door complexbinding
  • Gaat geen chemische reactie aan met de substraatoplossing
  • Is biologisch afbreekbaar
  • Omdat het druppelsysteem schoon blijft, wordt een maximaal rendement van de meststoffen verkregen, waardoor veelal aanmerkelijk betere teeltresultaten worden bereikt. Het gebruik van Free Flow verdient zich derhalve ruimschoots terug.


Fysische eigenschappen

Voorkomenlichtgele vloeistof (zwak ruikend naar ammoniak)    
pH (1% oplossing)6,5 – 7,5
Soortelijk gewicht (20ºC)1,10 kg/l
Vriespunt<0 °C


Dosering

Neem contact op met de specialist voor een advies over de juiste dosering.


Toepassing

Free Flow werkt alleen optimaal i.c.m. waterstofperoxide ter voorkoming van ook organisch vuil.


Voorzorgsmaatregelen

Free Flow is een neutrale oplossing, maar kan licht irriterend zijn voor de ogen. Draag een veiligheidsbril en ten alle tijde chemisch bestendige handschoenen (draag deze altijd bij verwerking van chemicaliën).

Zorg voor een goede ruimtelijke ventilatie, bij gebruik van dit product. Ingeval van oog- en huidcontact overvloedig wassen en met veel water spoelen (ogen). Het product is onschadelijk bij inslikken.

Meer informatie is te vinden in het MSDS.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en Biocides veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en het veiligheidsinformatieblad.

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik.
Controleer bij de autoriteiten (voor Nederland www.ctgb.nl) de toelating voor gebruik in uw land.
Do not delete this link