Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler
Logo image

Biosoft S can (5 kg)

Do not delete this link

Biosoft S can (5 kg)

Artikelnummer 181801314

Wilt u uw persoonlijke prijzen zien? Dan kunt u eenvoudig inloggen.

Heeft u nog geen account? U kunt binnen 1 minuut een account aanmaken.

can
can = 5 kg
can = 5,05 liter
liter = 0,99 kg
Op werkdagen reageert uw vaste contactpersoon binnen 24 uur. Royal Brinkman levert niet aan particulieren of aan bedrijven buiten de tuinbouw.

Registratie

Toelatings nr. W-nummer Uit verk. datum: Opgebruik datum
13254 1

Productomschrijving

Biosoft S is een biodispersant ter reiniging van systemen die vervuild zijn door corrosie-producten van slijmvormende, denitrificerende en sulfaatreducerende bacteriën (SRB). Deze bacteriën kunnen voorkomen in open recirculerende koelsystemen, maar ook in gesloten koel-, stadsverwarmings- en centrale verwarmingssystemen.

Biosoft S heeft een sterke (kationische) oppervlakte actieve werking en is in staat slib en afzettingen, ontstaan door bacterievervuiling (biofouling), open te breken en de bacteriële activiteit te remmen. Door de oppervlakte actieve werking kan het bacteriënverza¬melingen bereiken en verwijderen, ook op slecht doorstroomde plaatsen in een systeem.

Biosoft S is toegelaten en geregistreerd onder nummer N-13254.


Fysische eigenschappen

 VoorkomenHeldere zeepachtige oplossing, kan bij verdunning sterk schuimen
 pH (onverdund)6 - 8    
 Soortelijk gewicht (20 ºC)0,990 kg/l


Dosering

Neem voor de juiste dosering in het systeem contact op met de specialist.


Voorzorgsmaatregelen

Biosoft S bevat een quaternaire ammoniumverbinding en een mengsel van oppervlakte actieve stoffen. Ook heeft het een sterk irriterend en corrosief karakter. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en gelaatsbescherming!

Biosoft S kan bij oog- en huidcontact ernstige irritaties tot brandwonden toe bij langdurige blootstelling veroorzaken. In geval van oog- en huidcontact, overvloedig wassen met water en zeep (huid) of spoelen met water (ogen). In beide gevallen een arts waarschuwen. Voorkom lekkages uit systemen naar productieruimten of naar het gewas in glastuinbouwtoepassingen!

Voor meer informatie wordt verwezen naar de Veiligheidsbladen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en Biocides veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en het veiligheidsinformatieblad.

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik.
Controleer bij de autoriteiten (voor Nederland www.ctgb.nl) de toelating voor gebruik in uw land.
Do not delete this link