Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler
Shop    Zoeken op leverancier    Avf Water

Avf Water

Avf water


Avf Water is al ruim 75 jaar expert in de behandeling van CV-, koel- en proceswater. Hierbij horen ook de verwarmingssystemen in de glastuinbouw. 

Het water dat door de ketel en de leidingen in de kas stroomt, moet niet worden onderschat. Met een goede waterbehandeling en monitoring van de waterkwaliteit, kunnen verschillende problemen als systeemuitval, storingen, corrosie, lekkages, afzettingen en verliezen worden voorkom


De Avf QuickScan

Water kan verschillende storende bestanddelen bevatten en deze kunnen leiden tot problemen. Denk aan corrosie, de vorming van afzettingen en biologische vervuiling. Analyseer altijd het water als dit dient als energiedrager, met behulp van een wateranalyse. Hiervoor biedt Avf water de QuickScan aan. 

Een wateranalyse geeft inzicht in de volgende parameters: 
 • Energetisch rendement van de koel- en of verwarmingsinstallatie
 • Levensduur van de installatieonderdelen waaruit de installatie is opgebouwd
 • Storingsgevoeligheid van het systeem

wateranalyse  Quickscan


De Avf Corrosiemeter Inline V2

Naast de QuickScan biedt Avf een corrosiemeter, wat kan dienen als waarschuwing voor corrosie in koel- of verwarmingsinstallaties. 
De Corrosiemeter is te monteren in de leiding door middel van het inschroefstuk en registreert de corrosiesnelheid. Dit zorgt ervoor dat de meter tijdig waarschuwt bij ontoelaatbare waarden. Nieuwsgierig geworden naar de Corrosiemeter? 

pH-verhoging en biocide

Totaal producten voor ketelwater

Waterbehandeling voor stoomketels

Veelgestelde vragen (FAQ)
 1. Waarom zou ik aan waterbehandeling doen, mijn water is toch dood? 
  Onderschat de kwaliteit van het water in uw systemen niet. Een veel gemaakte fout is zwart water ‘dood water’ noemen. Want dit geeft juist aan dat het alles behalve dood is! De zwarte vervuiling in het water is magnetiet, een corrosievorm van ijzer. Magnetiet ontstaat in een zuurstofarme omgeving en vormt een zwarte, beschermende laag aan de binnenkant van de leidingen. Bij zuurstofintrede door lekkages en/of suppletie wordt er echter continu magnetiet gevormd. Hierdoor wordt de laag te dik, waardoor deze loslaat en in het water terecht komt. Dit kan leiden tot storingen, corrosie, lekkages, afzettingen en rendementsverliezen en uiteindelijk tot uitval van het verwarmingssysteem. 

 2. Mijn systeem is gesloten, ik hoef mij toch nergens druk over te maken?
  Uw systeem is in zoverre gesloten dat er, als het goed is, geen water uit komt. Maar dat betekent niet dat er niets in komt. Met name zuurstofintrede via suppletie, afsluiters, een open buffertank of kunststof/PE verwarmingsslangen kan veel problemen geven. Een plotselinge stilstand van uw verwarmingssysteem door een lekkage geeft schade en hoge kosten aan zowel uw systeem als mogelijk uw teelt doordat er klimaatproblemen ontstaan in de kas.
  Door het water te monitoren wordt er inzicht verkregen in de staat van het systeem en kunnen de kritische punten worden vastgelegd. Tevens behouden we zo controle op een goede werking van het systeem, waardoor de instandhouding wordt geborgd en er zo min mogelijk problemen en storingen optreden. Ook kan er snel ingegrepen worden op het moment dat het mis dreigt te gaan.

 3. Ik heb nog nooit problemen gehad, waarom zou ik mijn water gaan monitoren?
  Aandacht voor de monitoring van het water in uw verwarmings- of koelsysteem kan veel ellende voorkomen. Dat het systeem aan de buitenkant er mooi uitziet, betekent niet dat het van binnen ook goed is. Mede door waterverlies en gebruik van slechte kwaliteit suppletiewater, is het water in deze systemen veelal van matige kwaliteit. Indien er geen goede flowverdeling in het verwarmingssysteem is, kan dit zelfs groeiachterstand en/of -stress van het gewas tot gevolg hebben.
  Door te monitoren, kunnen we de kwaliteit van het water in de gaten houden en ingrijpen indien nodig. Tevens ontvangt u bij herhaaldelijke controle een overzicht van de waterkwaliteit over een langere periode. Hierdoor krijgt u over een langere termijn inzicht in de schommelingen in de kwaliteit van het water en kunnen eventuele negatieve veranderingen tijdig worden gesignaleerd.

 4. Hoe zit het met de garantie-eisen die de fabrikant van mijn WKK stelt aan het water?
  Steeds meer verzekeringsmaatschappijen stellen eisen aan de waterkwaliteit in WKK- en verwarmingssystemen. Een bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van corrosie en verstoppingen in zijn systeem en daarmee dus het voorkomen van schade. De verzekeringsmaatschappij keert in sommige gevallen niets uit wanneer zij kunnen aantonen dat de waterkwaliteit van het systeem niet voldoet aan de richtlijnen. Door de monitoring van het ketelwater, WKK-systeem en koelsysteem via analyses kan veel ellende voorkomen worden. Op deze manier blijft de kwaliteit van het systeem geborgd en wordt de levensduur van de installatie verlengd.

 5. Waarom is stilstaand water in mijn verwarmingsnet geen goed idee?
  De verwarmingssystemen in de tuinbouw zijn vaak seizoensgebonden, waardoor (delen van) systemen soms maanden stil staan. Maar stilstand is achteruitgang. Zonder flow is er geen controle over het systeem. Vervuiling kan uitzakken en ophopen, waaronder corrosie kan ontstaan of bacteriën zich kunnen gaan vermenigvuldigen. Door stilstandmanagement te implementeren krijgt het water minder kans om problemen te veroorzaken. De vraag die u uzelf kunt stellen is: wegen de kosten van het gevolg van stilstand op tegen het zo nu dan laten draaien van de pompen?

 6. Ik wil mijn systeem (opnieuw) opvullen. Welk water kan ik hier het beste voor gebruiken?
  Er is een scala aan verschillende soorten water met voor- en nadelen; leidingwater, onthard water, osmosewater, bassin/bron/oppervlaktewater, etc. Het belangrijkste is dat ketelwater geen vervuiling mag bevatten en kristalhelder moet zijn. Water met hardheid kan afzettingen veroorzaken dat zorgt voor verstoppingen of verminderde warmteoverdracht, maar kalk is van nature ook een corrosiebeschermer. Bassin/oppervlaktewater is goedkoop, maar bevat veel bacteriën en/of organische stoffen die ook voor afzettingen kunnen zorgen waardoor systemen dichtslibben of er warmteafgifteproblemen ontstaan. Tracht altijd bij te vullen met water van goede kwaliteit en vul alleen bij indien nodig om er voor te zorgen dat er zo min mogelijk zuurstofintrede plaatsvindt. Bronwater of oppervlakte water als vulwater voor een modern verwarmingssysteem met grote inhoud is sterk af te raden, goed gefilterd zuiver regenwater of ontkalkt leidingwater met een laag chloride gehalte hebben de voorkeur.

 7. Waarom kan ik mijn stoomketel niet met bassinwater stoken?
  Om aantasting van het staal in uw ketel te voorkomen, is het nodig dat het ketelwater alkalisch wordt gehouden. Bassin-, regen- en osmosewater bevatten geen alkaliteit en is niet gebufferd, waardoor de juiste pH-waarde niet automatisch zal worden bereikt. Tevens bevat bassinwater veel zuurstof, wat aantasting van metalen geeft. Water behandeling is dus altijd nodig om de alkaliteit te verzorgen en zuurstof te binden. Een controle op beide parameters is frequent nodig.

 8. Moet een koeltoren ook waterbehandeling hebben? 
  Bij het afvoeren van warmte wordt water als medium gebruikt en gerecirculeerd over een koeltoren. In zulke open systemen vindt voortdurend verdamping van het water plaats. Alleen zuiver water verdampt en de in het water voorkomende zouten blijven achter. Daardoor wordt het circulerende water steeds ‘zouter’. Het resultaat hiervan is dat kalksteenvorming optreedt en aantasting van metalen delen kan plaatsvinden. Zout is corrosief op vele metalen.

  Het water dat verdampt wordt via de ventilator naar buiten afgevoerd als een fijne nevel. Een van de bacteriën die onder meer kan overleven in een recirculerend proceswatersysteem is de Legionella bacterie. Deze bacterie kan onder bepaalde omstandigheden zorgen voor een dodelijke longontsteking. Vanwege dit gevaar geldt volgens de Arbowet de verplichting voor koeltorens om een beheersplan te hebben, waarin omschreven is hoe de risico’s zo veel mogelijk kunnen worden geminimaliseerd.

  Koeltorens vereisen een specifieke waterbehandeling en controle ter voorkoming van biologische vervuiling, kalk en corrosie. Omdat het open systemen zijn, zijn ze gevoelig voor inkomend of inwaaiend vuil en worden ze continu gevoed met micro-organismen uit de lucht. Hierdoor kan overmatige slibvorming plaatsvinden, en ongewenste bacteriegroei. Onder slib afzettingen kan plaatselijk sterke aantasting van het leidingwerk optreden. Door een goede waterbehandeling en periodieke controle van het water is er toezicht op een goede werking van het systeem met zo min mogelijk problemen en storingen.
Do not delete this link