Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler

Nieuwe wetgeving fosfonaten

Het CTGB en de Europese Commissie hebben besloten dat fosfonaat- en fosfiethoudende meststoffen niet meer zijn toegelaten omdat de voedende waarde van fosfonaat ontbreekt. Producten die fosfonaat bevatten, mogen alleen op de markt gebracht én gebruikt worden als het middel als zodanig is toegelaten. 

Let op, voor zowel meststoffen als gewasbeschermingsmiddelen die fosfonaten en fosfiet bevatten, geldt het volgende. Lees voor meer informatie verder.

Uitverkooptermijn: 30-06-2019
Opgebruiktermijn: 31-12-2019


Fosfonaat

In Nederland worden middelen op basis van de werkzame stof fosfonaat veelvuldig als (blad)meststof verkocht. Fosfonaat wordt onder verschillende namen op de markt gebracht: (di)kaliumfosfonaat, dinatriumfosfonaat, (kalium)fosfiet etc. Fosfonaat (HPO32) moet niet verward worden met fosfaat (PO43). Fosfonaat kan in tegenstelling tot fosfaat door de plant namelijk niet als voedingsbron gebruikt worden.
Fosfonaat heeft een goede werking tegen een aantal plantenschimmels uit de groep van de Oömyceten, met name tegen Phytophthora spp., Plasmopara en Alternaria spp.

Nieuwe wetgeving meststoffen

Vanwege het ontbreken van een voedende waarde van fosfonaat heeft de Europese Commissie het standpunt afgegeven dat fosfonaat niet als meststof beschouwd kan worden. Een aanvraag om fosfonaat in de Europese meststoffenverordening EG 2003/2003 op te nemen is dan ook afgewezen. Meststoffen die fosfonaat bevatten, zijn derhalve niet conform de meststoffenverordening en mogen daarom niet meer verhandeld* of gebruikt** worden. 


Nieuwe wetgeving gewasbescherming

Gezien de werkzaamheid van fosfonaat tegen plantenschimmels heeft de Europese Commissie het standpunt afgegeven dat fosfonaat onder de werkingssfeer van de gewasbeschermingsverordening EG 1107/2009 valt. In het kader van deze verordening zijn in 2013 (di)kaliumfosfonaat en dinatriumfosfonaat goedgekeurd als werkzame stoffen. Dit heeft geleid tot de toelating van een aantal gewasbeschermingsmiddelen op basis van de werkzame stof fosfonaat in Nederland.


Conclusie

Samenvattend betekent dit dat een middel met de werkzame stof fosfonaat, alleen op de markt gebracht én gebruikt mag worden als het middel als zodanig is toegelaten. In Nederland is het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) verantwoordelijk voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. 
Voor producten die fosfonaat bevatten en niet als zodanig zijn toegelaten geldt een uitverkooptermijn tot 1-7-2019 en een opgebruiktermijn tot 1-1-2020.

Do not delete this link