Wanneer heeft een silo of bassin onderhoud nodig?

Onderhoud van een silo of bassin is van groot belang voor een goede waterkwaliteit. Roest, vervuiling en lekkages hebben hier een negatieve invloed op. In het geval van een silo kan achteruitgang van de silo zelfs leiden tot klappen: de nachtmerrie van elke teler. De voornaamste oorzaak dat watersilo's openscheuren, is roestvorming. Deze roestvorming ontstaat aan de binnenkant van de silo en kan het gevolg zijn van een lekkage aan het silofolie of een hoge stand van het grondwater. Dit gegeven en de ervaring dat roestvorming niet altijd te maken heeft met de leeftijd van een silo, maakt het moeilijk om de risico's van openbarsten in te schatten. Ook aan bassins kan flinke schade ontstaan, onder andere door weersomstandigheden of door de aanwezigheid van muizen. Bij bassins is de schade lastig te zien door het zeil dat er overheen ligt, maar ook hier kunnen enorme problemen ontstaan zoals het inzakken van de dijkwand.

Periodieke controle en keuring

Het is daarom noodzakelijk dat je een silo of bassin regelmatig controleert op vervuiling en schade en dat je periodiek onderhoud laat uitvoeren door een specialist. Maar wanneer weet je of reiniging of onderhoud al nodig is?

Vraag een advies op maat aan!

Wanneer er sprake is van zichtbare schade aan een silo of bassin, dan is het sowieso raadzaam om zo snel mogelijk een specialist in te schakelen. Is dit niet het geval, dan kan je de quick scan invullen. Geef per punt aan wat voor jouw bassin of silo van toepassing is. Onze specialist neemt vervolgens contact met je op voor een advies op maat.
Silo keuring
Niet alleen onderhoud aan een silo is belangrijk; ook dien je een silo regelmatig te laten keuren. Silo's ouder dan 7 jaar moeten voor de verzekering zelfs verplicht jaarlijks of tweejaarlijks gekeurd worden. Tijdens zo'n keuring wordt de wanddikte van de silo gemeten om te controleren of er geen zwakke plekken in de wand zitten. Voorafgaand aan het keuren wordt daarom altijd gevraagd naar de plaatdiktes zoals aangeleverd door de leverancier. Heb jij via Royal Brinkman een silo aangeschaft? Klik dan hier voor een overzicht van de plaatdiktes per formaat silo. 
Giel
Vragen over silo- of bassinonderhoud

Heb je vragen over silo- of bassinonderhoud, of wil je een professionele monteur inschakelen? Neem dan contact op met Giel van der Hoeven via onderstaand formulier. Je ontvangt zo snel mogelijk reactie - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.