SKL keuring | Wat houdt het in?

skl keuring Een SKL keuring is een keuring van gewasbeschermingsapparatuur, uitgevoerd door hiervoor gecertificeerde bedrijven. De keurmeester controleert spuit- en nevel machines/installaties op een goede werking, veiligheid en het voldoen aan de milieu-eisen. Als dat niet in orde is, kan het namelijk nare gevolgen hebben voor de teelt, het milieu, de apparatuur en de veiligheid. Een SKL keuring is dus belangrijk. Door deze keuring zal de levensduur van je apparaten toenemen en zal de kans op storingen kleiner worden. In dit artikel geeft onze onderhoudscoördinator uitleg over het belang van de SKL keuring.

Wat is SKL?

SKL staat voor Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek. Dit is een onafhankelijke keuringsinstelling met als doelstelling het bevorderen en verbeteren van de werking van trekkers, machines en installaties die binnen de landbouw en (glas)tuinbouw gebruikt worden. De Stichting SKL is aangewezen door de staatsecretaris van EZ als gecertificeerde instantie die keuringen organiseert, keuringsbedrijven erkent en controleert. De SKL zorgt er verder voor dat er bedrijven zijn die de SKL keuring mogen uitvoeren, deze bedrijven - zoals Royal Brinkman - zijn dus gecertificeerd door Stichting SKL. Er wordt voorzien in alle eisen die instanties als DOB, MPS-GAP, GLOBALGAP, Groen Label Kas en Milieukeur stellen.

Wat is een SKL keuring?

De SKL keuring is bedoeld voor gewasbeschermingsapparatuur waarmee chemische middelen worden gespoten of verneveld. De keuring is ruim opgezet, zodat veel machines en installaties gekeurd kunnen worden. Het protocol dat gevolgd wordt tijdens de SKL keuring, is gebaseerd op de EU richtlijnen "Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen" en op de internationale norm NEN-EN-ISO-16122:2014.

De SKL keuring is voor de volgende machines van belang:
 • Veldspuiten
 • Boomgaard/laanboomteeltspuiten
 • Rijenspuiten en spuitmachines die op zaai- en pootmachines gemonteerd zijn met meer dan 3 meter werkbreedte
 • Grondontsmettingsmachines
 • Alle typen motorvatspuiten (een periodieke keuring hiervan is wettelijk verplicht om de 3 jaar)
 • LVM/fog vernevelapparatuur (om de 6 jaar)
 • Doseerapparatuur waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden meegegeven aan gietwater

Wat moet er gekeurd worden bij een SKL keuring?

Er wordt op een aantal punten gelet tijdens een SKL keuring. De druk, de afname en doorstroming wordt gemeten en er wordt gekeken naar:
 • Controle op lekkages bij het systeem onder druk
 • De roercapaciteit van de pomp
 • De veiligheid van de aandrijving van de pomp
 • De spuitboom, spuitmast en het spuitpistool
 • Een controle van de tank op het tankdeksel, de afleesbaarheid van de tankinhoud en of er een vulzeef aanwezig is
 • Een controle op aanwezigheid en de staat van filters
 • Een controle van manometers op voldoende afleesbaarheid en de nauwkeurigheid
 • De staat van leidingen, slangen, dophouders, klemmen, beschadigingen, doppen en bevestiging
 • De drukregelaar
 • Het functioneren van het bedieningsorgaan

Zorg ervoor dat de apparatuur en mobiele voorraadvaten schoongespoeld zijn van gewasbeschermingsmiddelen en dat ze goed bereikbaar staan wanneer je een SKL keuring laat uitvoeren.

Zelf een SKL keuring uitvoeren

Een SKL keuring uitvoeren mag niet zomaar: het bedrijf moet door Stichting SKL erkend worden als een keuringsbedrijf. Vervolgens moet het SKL erkende diploma tot keurmeester behaald worden. Als gebruiker kan je van tevoren wel zelf onderdelen zoals filters, de vulzeef, doppen e.d. vervangen.
 
Giel
Vragen over SKL keuring

Heb je vragen over de SKL keuring, of wil je een professionele monteur inschakelen? Neem dan contact op met Giel van der Hoeven via onderstaand formulier. Je ontvangt zo snel mogelijk reactie - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.