Hoe werkt een EC-meter?

Hoe werkt een EC-meter? EC staat voor electric conductivity, oftewel voor elektrisch geleidingsvermogen. Dit is een maat voor het meten van het zoutgehalte van een oplossing. Er is sprake van elektrische geleiding in een stof wanneer deze zouten bevat. Wanneer je bijvoorbeeld voedingsstoffen (die bestaan uit zouten) toevoegt aan water bij het aanmaken van de mestbak, ontstaat er een bepaalde mate van elektrische geleiding in het water. Hoe meer zouten je toevoegt, hoe hoger de EC wordt. De EC neemt ook toe bij een hogere temperatuur. Met behulp van een EC-meter kan je dit meten.

EC-meting uitvoeren

Een EC-meter bestaat uit twee onderdelen: een meetbeker en de meter zelf. Een meting voer je als volgt uit:
 1. Voor een juiste meting is het van belang dat de beker schoon is. Spoel deze daarom eerst uit met demiwater.
 2. Doe de vloeistof waarvan je de EC wil meten in de meetbeker. Vul de beker tot de rand.
 3. Zet de EC-meter aan.
 4. Laat de meter een aantal minuten in de meetbeker staan. De elektronica in de meter verwerkt de gegevens en past hierop de temperatuurcorrectie toe.
 5. Heb je een EC-meter die geen temperatuurcorrectie uitvoert, zorg dan dat je de EC-meter eerst kalibreert in ijkvloeistof met dezelfde temperatuur als het monster waarvan je de EC wil meten. Lees hier hoe je dit doet.
 6. Lees de waarden af.
 7. Schakel de meter uit en spoel de meetbeker schoon met demiwater.

EC-waardes

Bij het klaarmaken van de mestbak, dien je rekening te houden met de EC-waarden van het water dat je gebruikt. Zo heeft kraanwater bijvoorbeeld een veel hogere EC dan osmosewater. Hieronder vindt je de EC-waarden voor een aantal typen water:
 • Puur water: 0 μS/cm
 • Gedestilleerd water : 1 μS/cm
 • Osmosewater : 20 – 60 μS/cm
 • Regenwater- industrie : 30 - 60 μS/cm
 • Drinkwater: 300 tot 700 μS/cm
 • Zeewater: 54 mS/cm = 54000 μS/cm

Welke EC-waardes je het beste kan nastreven, is afhankelijk van de teelt en van het type substraat of de grondsoort waarop je teelt. Om toch een richtlijn te geven, kan je de volgende waardes aanhouden:

Gietwater
ECBeoordeling
< 0,75Goed
0,75 - 1,50Bruikbaar
1,50 - 2,25Hoog
>2,25Zeer hoog

Voedingsoplossing
ECBeoordeling
< 0,80Laag
0,80 - 1,50Matig
1,50 - 2,50Normaal
2,50 - 3,50Hoog
> 3,50Zeer hoog

Kasgrond
ECBeoordeling
< 1,0Laag
1,00 - 2,00Matig
3,00 - 3,00Normaal
3,00 - 4,00Hoog
> 4,00Zeer hoog

Michael en Nanne
Vragen over een EC-meter
Heb je vragen over het gebruik van een EC-meter, of wil je graag een advies op maat? Neem dan contact op met een van onze productspecialisten, of stel je vraag via onderstaand formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.


Gerelateerde artikelen
- Hoe kalibreer je een EC-meter?
- Tips voor veilig werken met vloeibare meststoffen
- Veelgestelde vragen aan onze specialisten