Hoe gebruik je een Enbar LVM?

Hoe gebruik je een Enbar LVM?De Enbar LVM (Laag Volume Mist) is een ruimtebehandelingsapparaat voor het vernevelen van gewasbeschermingsmiddelen. De ventilatoren verspreiden minuscule druppels in het gewas, waardoor het gewasbeschermingsmiddel optimaal wordt verdeeld over de ruimte. Voor het beste resultaat en een veilige werkwijze, is het belangrijk dat je de Enbar LVM op de juiste manier gebruikt. In dit artikel vind je de gebruikershandleiding. 

In gebruik nemen

 1. Plaats de Enbar LVM op een vlakke en stabiele ondergrond.
 2. Zet de Enbar in de lengterichting van het hoofdpad, zodat de luchtstroom over het hoofdpad gaat en niet tegen het gewas aan komt. 
 3. Blokkeer de wielen met de blokkeerinrichting. 
 4. Zorgt dat het gewas droog is.
 5. Controleer of de aftapkraan onder de tank van de compressor gesloten is en draai deze eventueel dicht. 
 6. Sluit de kogelkraan tussen de buffertank en de drukregelaar. 
 7. Sluit de Enbar LVM aan op een wandcontactdoos met randaarde die is afgezekerd op 16 A, in combinatie met een aardlekbeveiliging van 30 mA. 
 8. Open de kogelkraan tussen de buffertank en de drukregelaar. 
 9. Wacht tot de manometer op de buffertank 8 bar aanwijst. 
 10. Draai aan de knop van de drukregelaar tot de manometer op de drukregelaar op 6 bar staat. 

Voorventileren

Het voorventileren met behulp van de ventilator van de Enbar gebeurt automatisch als de Enbar gestart wordt. De minimale voorventilatietijd is 5 minuten, deze tijd is instelbaar met de draaischakelaar.
 1. Sluit de luchtramen en deuren naar buiten. 
 2. Zet eventuele hulpventilator(en) in de te behandelen teeltruimte aan. 
 3. Laat de hulpventilator(en) minimaal een half uur voor het nevelen draaien.
 4. Laat de hulpventilator(en) tijdens en tot 15 minuten na het nevelen draaien. 

Vullen en starten

 1. Trek de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen aan.
 2. Maak de spuitvloeistof klaar.
 3. Schroef het vloeistofreservoir voorzichtig onder de Enbar vandaan.
 4. Vul het vloeistofreservoir met behulp van een zeef. 
 5. Plaats het vloeistofreservoir terug en draai het goed aan.
 6. Vul het naspoelreservoir met water. 
 7. Stel met de draaiknop de gewenste voorventilatietijd in. De minimale voorventilatietijd is 5 minuten. 
 8. Stel met de draaiknop de gewenste neveltijd in. Er wordt ongeveer 1 liter vloeistof per half uur verneveld. Neem altijd 15 minuten extra verneveltijd, zodat je zeker bent dat al het middel wordt verneveld. 
 9. Controleer of er niemand in de te behandelen ruimte is en informeer werknemers dat er gewasbeschermingsmiddelen verneveld gaan worden. Zorg ervoor dat niemand de te behandelen ruimte meer kan betreden. 
 10. Plaats de sleutel in de sleutelschakelaar.
 11. Zet de sleutelschakelaar in de stand 'Automatisch' (linksom) en druk op de startknop. De Enbar begint nu met voorventileren en loopt het programma door. Gedurende het voorventileren knippert de lamp in de startknop. 
 12. Als de neveltijd is afgelopen, start de Enbar automatisch met naspoelen en naventileren. De naspoelcyclus duurt 10 minuten. 
 13. De drukschakelaar schakelt vervolgens vanzelf de compressor uit. 
 14. Laat de ruimte na de behandeling nog enkele uren goed doorluchten. 

De installatie stoppen

 1. Betreed de ruimte pas als de Enbar klaar is met nevelen en naventileren en de ruimte goed is doorgelucht. 
 2. Draag bij het stoppen van de installatie de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 3. Zet de drukschakelaar op '0' (OFF) met de drukknop. 
 4. Zet de sleutelschakelaar op de centrale kast op '0' en haal de sleutel uit de schakelaar. Zo voorkom je gebruik door onbevoegden. 
 5. Haal de stekker uit de wandcontactdoos.
 6. Schroef het vloeistofreservoir voorzichtig van de Enbar.
 7. Spoel het vloeistofreservoir schoon met warm leidingwater van 40°C.
 8. Laat een laagje schoon water in het vloeistofreservoir staan. Dit voorkomt dat de leidingen uitdrogen. 
 9. Schroef het vloeistofreservoir weer op zijn plaats.
 10. Vul het naspoelreservoir met schoon water.
 11. Tap de condens uit het drukvat. Plaats een opvangbak onder de aftapkraan, draai de aftapkraan open, vang het condensaat op en draai de aftapkraan weer dicht.
 12. Behandel het opgevangen condensaat als chemisch afval; dit bevat namelijk olie. 

Starten na noodstop of spanningsonderbreking

Wanneer de voedingsspanning wordt onderbroken, hervat de Enbar niet automatisch het programma. Voer in dit geval de volgende stappen uit:
 1. Achterhaal de oorzaak van de spanningsonderbreking of noodstop en verhelp zo mogelijk de oorzaak. 
 2. Druk de startknop in. De Enbar zal nu 5 minuten voorventileren en daarna het programma hervatten. 
Michael en Nanne
Vragen over het gebruik van een Enbar LVM

Heb je vragen over het gebruik van een Enbar LVM, of wil je graag een advies op maat? Neem dan contact op met een van onze productspecialisten, of stel je vraag via onderstaand formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.


Gerelateerde artikelen
- Hoe onderhoud je een Enbar LVM?
- Hoe los je een storing van een Enbar LVM op?
- Tips voor veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen
- Veelgestelde vragen aan onze specialisten