Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler
Shop  Kennisbank  Meststoffen  Vloeibare meststoffen  Tips voor het gebruik van vloeibare meststoffen


Tips voor het gebruik van vloeibare meststoffen

Vloeibare meststoffen toepassen Vloeibare meststoffen zijn een alternatief voor vaste meststoffen. De afgelopen jaren is het gebruik van vloeibare meststoffen in de tuinbouw sterk toegenomen vanwege de verschillende voordelen. Zo kunnen vloeibare meststoffen gemakkelijk worden gemengd en toegediend en zijn ze over het algemeen makkelijker op te nemen voor het gewas dan vaste meststoffen, doordat ze een groter contactoppervlak hebben en ze niet eerst op hoeven te lossen. Voor vloeibare meststoffen gelden echter een andere toepassing en werkwijze dan voor vaste meststoffen. Onze specialisten geven hier meer uitleg over.

Soorten vloeibare meststoffen

Een standaardpakket vloeibare meststoffen bestaat over het algemeen uit zeven of acht verschillende meststoffen. In samenspraak met een van onze productspecialisten bepaal je welk pakket meststoffen teelttechnisch het meest geschikt is voor jouw situatie. Hierbij zijn het soort gewas en de voedingsbodem waarop het gewas wordt geteeld belangrijke factoren. Het pakket Fertigro vloeibare meststoffen bestaat uit de volgende oplossingen:

Fertigro CN
Fertigro AN
Fertigro KZZ
Fertigro KFL
Fertigro KL-50
Fertigro KBL
Fertigro MSN
Fertigro MN
Fertigro SZ-38
Fertigro FZ-59
Fertigro CC
Fertigro SiL
Fertifosk

= Calciumnitraat
= Ammoniumnitraat
= Kalizwavelzuur
= Kalifosforloog
= Kaliloog 50%
= Kaliumcarbonaat
= Magnesiumsulfaat
= Magnesiumnitraat
= Salpeterzuur 38%
= Fosforzuur 59%
= Calciumchloride
= Kaliummetasilicaat
= Kaliumfosfiet


Voedingsoplossing berekenenDe methode voor het berekenen van de benodigde hoeveelheden vloeibare meststoffen is anders dan de berekeningsmethode die gehanteerd wordt bij het gebruik van vaste meststoffen. Bij vloeibare meststoffen is de concentratie van de verschillende elementen in de uiteindelijke voedingsoplossing (in mmol per liter) het uitgangspunt.

Wanneer wordt uitgegaan van 1.000 liter bakken waarin een 100 maal geconcentreerde oplossing wordt aangemaakt, betekent dit dat de concentraties van de elementen in de uiteindelijke voedingsoplossing met 100 x 1.000 = 100.000 vermenigvuldigd moeten worden om de benodigde hoeveelheden van elk element in de A- en in de B-bak te berekenen. Zo wordt bijvoorbeeld 13,5 mmol nitraatstikstof (NO3-) in de voedingsoplossing 13,5 x 100 x 1000 = 1.350.000 mmol = 1350 mol nitraatstikstof in de A- en B-bak.

Zo kan je voor elk element, aan de hand van de gewenste concentratie in de uiteindelijke voedingsoplossing, uitrekenen hoeveel je van een bepaalde vloeibare meststof nodig hebt. Een voorbeeld van een uitgewerkt schema vind je hieronder.NO3-
H2PO4-
SO4--
NH4+
K+Ca++Mg++H+OH-

mmol/liter161,54,41,29,55,42,4

mol totaal1600150440120950540240

kgliters

CN173,1115,41080540
MN0,00,00
0
MSN137,1111,5

240


240
AN18,715,1120

120


SZ-3866,453,6400

400
KZZ100,083,3
200 150 250
KFL64,944,1 150 345 195
KL-5051,334,2 455 455

1600150440120950540240650650

Standaard voedingsschema's en bijsturen

Op grond van onderzoek is vastgesteld welke ionenverhoudingen in het wortelmilieu noodzakelijk zijn om een optimale voeding voor de plant te verkrijgen. Deze optimale ionenverhoudingen zijn vertaald naar standaard voedingsoplossingen. Deze standaard voedingsoplossingen zijn zodanig samengesteld dat hiermee de gemiddelde streefwaarden bereikt worden.

Gedurende de teelt wijzigen de verhoudingen tussen voedingselementen in het wortelmilieu constant (over het algemeen veranderen de verhoudingen in de voedingsoplossing bij gesloten teeltsystemen sneller dan bij teeltsystemen met vrije drainage). Vaak is dit niet voorspelbaar, omdat dit samenhangt met meerdere factoren zoals klimaat, plantbelasting en plantstadium. Daarom is het vereist regelmatig de samenstelling van de voedingsoplossing in het wortelmilieu te controleren. Zo wordt duidelijk of het nodig is om de voedingsoplossing bij te sturen.

Vloeibare meststoffen mengen

Vloeibare meststoffen zijn onder te verdelen in neutrale, zure en loog producten. Het niet op de juiste manier mengen van deze producten, kan leiden tot onbedoelde contaminatie. Houd hier altijd rekening mee bij het mengen.

Vloeibare meststoffen opslaan

Vloeibare meststoffen dienen te worden opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde ruimte. Deze ruimte moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen om zo het risico op gevaarlijke situaties en gezondheidsklachten zo goed mogelijk te beperken.

Veilig werken met vloeibare meststoffen

Vloeibare meststoffen zijn zeer geconcentreerde producten. Hierdoor kan aanraking met de huid of de ogen ernstige gevolgen hebben. Het is daarom van groot belang dat je op de hoogte bent van de aandachtspunten die gelden voor het werken met vloeibare meststoffen.

Peter en Jaap
Vragen over vloeibare meststoffen toepassen
Heb je vragen over het toepassen van vloeibare meststoffen in jouw gewas, of wil je een advies op maat? Neem dan contact op met onze meststoffenspecialisten, of stel je vraag via onderstaand formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.

Gerelateerde artikelen

- Vloeibare meststoffen mengen
- Hoe bereken ik mijn voedingsschema
- Onbedoelde contaminatie van vloeibare meststoffen
- Veilig werken met vloeibare meststoffen
- Opslag van vloeibare meststoffen
- Veelgestelde vragen aan onze specialisten


Do not delete this link