Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler

Kennisbank Gewasverzorging

Een advies nodig? Via de Kennisbank heb je alle antwoorden bij de hand. Of je nu op zoek bent naar tips voor het optimaliseren van je voedingsschema, of uitleg over het juiste gebruik van schermmiddelen: online staan onze specialisten 24/7 voor je klaar.

Heb je vragen? Stel deze dan eenvoudig en snel via het 
contactformulier.

 • Wat is Reduktan en waar gebruik je het voor?

  Een rookkanaal waar witte rook uit komt; je ziet ze in veel industriegebieden, maar ook bij glastuinbouwbedrijven. Om deze rookgassen om te zetten naar schone en onschadelijke stoffen, gebruik je Reduktan.

  Lees meer
 • Hoe herken je gebreksverschijnselen in planten?

  Plantenwortels kunnen voedingselementen alleen opnemen als ze zijn opgelost in het water in de grond of in het substraat. Soms gebeurt dit niet (voldoende), waardoor gebreksverschijnselen ontstaan.

  Lees meer
 • Alles over pH in de glastuinbouw

  De pH-waarde geeft de zuurgraad van water of een substraat aan. Hoe lager de pH, hoe zuurder het water of het substraat. pH is gerelateerd aan een logaritmische waarde, die de concentratie H+ ionen in de oplossing weergeeft.

  Lees meer
 • Hoe voorkom je wortelproblemen?

  Gezonde wortels zijn de basis voor een gezonde plant. Dit verkleint de kans dat deze aangetast worden door schimmels en er wortelrot kan ontstaan. Er zijn verschillende factoren van invloed op de aanwezigheid van schimmels.

  Lees meer
 • Hoe beperk je de concentratie van natrium in drainwater?

  De belangrijkste reden om in substraatteelten drainwater te lozen, is vaak een overschot aan natrium in het water. Vaak worden meststoffen gezien als de grootste bron van natrium inbreng, maar dit is niet de enige bron.

  Lees meer
 • Hoe voorkom je neerslag in mestbakken?

  Wanneer meststoffen neerslaan, zijn ze niet meer opneembaar voor de plant. Ook zorgt de neerslag direct voor verstoppingen van filters. Daarom is het belangrijk om neerslag in de mestbak zoveel mogelijk te voorkomen.

  Lees meer
 • Wat zijn de gevolgen van de PGS 31 richtlijnen?

  Losinstallaties van vloeibare meststoffen vallen onder de richtlijnen van de PGS 31. In de praktijk betekent dit dat de lospunten bij telers met een vloeibare meststoffeninstallatie aan een aantal eisen moeten voldoen.

  Lees meer
 • Tips voor het bijsturen van de pH

  De pH in een gewas is belangrijk voor een juiste toepassing van meststoffen. Een te hoge of te lage pH zorgt namelijk voor een verminderde opname van bepaalde voedingsstoffen, met mogelijke gebreksverschijnselen tot gevolg.

  Lees meer
 • Hoe kies je de juiste lekbak?

  Een opslagplaats met vloeibare meststoffen moet zijn voorzien van een lekbak. Hierin vang je gelekte of gemorste vloeibare meststoffen op, zodat deze niet weg kunnen en hierdoor geen schade kunnen aanrichten aan vloer of gewas.

  Lees meer
 • Wat is een Skal certificaat?

  Een Skal certificaat is een certificaat waar ieder bedrijf dat biologische producten produceert, verwerkt, verpakt, importeert, verhandelt of opslaat, over moet beschikken.

  Lees meer
 • Zomercheck voor de tuinbouw

  Zodra de zomer in zicht komt, is het raadzaam om het bedrijf voor te bereiden op deze warme periode. Hoge temperaturen en veel zonlicht hebben namelijk invloed op de teelt.

  Lees meer
 • Wat is guttatie?

  Guttatie is een proces in de plant waarbij water via speciale poriën (hydathoden) aan de bladranden naar buiten wordt geduwd als gevolg van een hoge worteldruk.

  Lees meer
 • Wat is een drogestofmeting?

  Met een drogestofmeting of gewascheck krijg je inzicht in de opname van elementen en de voedingstoestand van het gewas. Elementen zijn van levensbelang voor gezond gewas.

  Lees meer
 • Hoe maak je mestbakken klaar?

  Het klaarmaken van mestbakken vereist veel aandacht. Bij het verkeerd klaarmaken van een mestbak kunnen namelijk problemen ontstaan. In dit artikel vind je een stappenplan voor het aanmaken van de A- of de B-bak.

  Lees meer
 • Wat zijn organische meststoffen?

  Organische meststoffen zijn volledig opgebouwd uit natuurlijke grondstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong. Hierdoor zijn de duurzaam en milieuvriendelijk. Ook verbeteren ze de gezondheid en conditie van de bodem.

  Lees meer
 • Wat is het verschil tussen organische en minerale meststoffen?

  Voor de bemesting van een gewas kan je gebruik maken van organische of minerale meststoffen. Beide soorten meststoffen hebben verschillende voor- en nadelen.

  Lees meer
 • Welke elementen kunnen elkaar verdringen of tegenwerken?

  Het gewas groeit ineens een stuk minder hard en er is ineens een roodpaarse verkleuring tussen de nerven van het blad te zien. Het bemestingsschema is op orde, maar wat kan er dan aan de hand zijn?

  Lees meer
 • Hoe kan je meststoffen het beste opslaan?

  Een juiste opslag van meststoffen is een belangrijk aandachtspunt, want het op een onveilige manier omgaan met deze stoffen kan leiden tot gezondheidsklachten, persoonlijk letsel of zelfs explosiegevaar.

  Lees meer
 • Hoe werkt bladbemesting?

  Wanneer er aan meststoffen en bemesting wordt gesproken, zal het merendeel denken aan de meest gangbare manier, namelijk bemesting via de wortels van een plant. Echter wordt de opname van voedingsstoffen op deze manier wel eens verhindert.

  Lees meer
 • Wat voor voordelen biedt het TMS systeem?

  Voor elke teler is het gemak bij het gebruiken van meststoffen van belang. Vloeibare meststoffen bieden een aantal voordelen t.o.v. vaste meststoffen, waaronder een systeem waarmee het niveau in de bulkvaten wordt gemeten.

  Lees meer
 • Tips voor het gebruik van vloeibare meststoffen

  De afgelopen jaren is het gebruik van vloeibare meststoffen in de tuinbouw sterk toegenomen vanwege de verschillende voordelen. Voor vloeibare meststoffen gelden echter een andere toepassing en werkwijze.

  Lees meer
 • Hoeveel kan je besparen met vloeibare meststoffen?

  Als teler kan je flink besparen wanneer je overstapt op het gebruik van vloeibare meststoffen, oplopend tot wel duizenden euro's per jaar. Het gebruik van vloeibare meststoffen in de glastuinbouw is de laatste jaren dan ook flink toegenomen.

  Lees meer
 • Hoe voorkom je een tekort aan sporenelementen?

  Verschillende factoren – waaronder de zuurgraad – zorgen ervoor dat sporenelementen in veel gevallen niet goed opgenomen kunnen worden door een plant. Hierdoor kan een tekort ontstaan.

  Lees meer
 • Hoe werkt een ijzerchelaat?

  Bemesting van ijzer wordt altijd in chelaatvorm gedoseerd. Reden hiervoor is dat ijzer erg makkelijk neerslaat als het in contact komt met andere elementen. Door een ijzerchelaat te doseren, wordt dit voorkomen.

  Lees meer
 • Hoe reken je sporenelementen om?

  Sporenelementen worden via de voedingsoplossing toegediend aan de plant. Sommige in vaste vorm, andere in vloeibare vorm en sommige kunnen in beide vormen. In dat laatste geval moet je de spoorelementen omrekenen.

  Lees meer
 • Wat zijn 'missing elements'?

  In plantenvoeding wordt wel eens gesproken over de zogenoemde ‘missing elements’. Op het gebied van meststoffen, zijn er vele elementen die een voedende waarde voor planten hebben. Deze elementen zijn opgedeeld in hoofd- en sporenelementen. Maar los daarvan zijn er ook nog elementen die niet onder deze categorieën vallen.

  Lees meer
 • SilicaPower, voor een sterkere plant

  De komende jaren wordt het assortiment chemische bestrijdingsmiddelen teruggedrongen. Daarom is het van belang om te streven naar een goede plantweerbaarheid.

  Lees meer
 • Biostimulant SalicylPuur, voor een sterker wortelstelsel

  SalicylPuur is een biostimulant dat de wortelontwikkeling verbetert. Een goed wortelstelsel, zorgt voor een betere groei van de plant.

  Lees meer
 • Waarom een goed bodemleven belangrijk is voor de teelt

  Het bodemleven is van groot belang bij de teelt van groente- en sierteeltgewassen. Wat er onder de grond gebeurt, heeft namelijk effect op het bovengrondse groeiproces.

  Lees meer
 • Wat is mycorrhiza?

  Waar we vaak schimmels associëren met plantenschade, gaan mycorrhiza een mutualistische samenwerking aan met planten. Maar wat zijn nu de voordelen?

  Lees meer
 • Wat zijn biostimulanten?

  Biostimulanten zijn producten die effect hebben op met name de groei en de weerstand van planten. Het gebruik van deze producten heeft meerdere voordelen voor de plant.

  Lees meer
 • Hoe vergroot je de plantweerbaarheid?

  Plantweerbaarheidsproducten zorgen ervoor dat het natuurlijke afweermechanisme van de plant versterkt, zodat de plant beter reageert op stress situaties en ziektes. Hierdoor kan je het gebruik van chemie beperken.

  Lees meer
 • Plantweerbaarheid in koude periodes

  Plantweerbaarheid zorgt ervoor dat het gewas sterker en minder vatbaar is voor stress. Stress bij planten wordt ook veroorzaakt door groeiproblemen in onbelichte teelten.

  Lees meer
 • Hoe bereken je een voedingsschema?

  Voor iedere gewassoort is een basis voedingsschema beschikbaar. Vanuit deze basis kun je een aangepast voedingsschema berekenen dat aansluit op de specifieke wensen van jouw gewas.

  Lees meer
 • Hoe kan je de hoeveelheid CO2 in de kas verhogen?

  CO2 is - samen met water - het belangrijkste voedingselement voor een plant. Je kan de hoeveelheid CO2 in de kas verhogen door gebruik te maken van de uitlaatgassen van de WKK, of door pure CO2 toe te dienen.

  Lees meer
 • Hoe kan je hortensia blauwen?

  Het blauwen van hortensia gebeurt met aluminiumsulfaat. Door de jaren heen is het toevoegen hiervan eenvoudiger en veiliger geworden, maar het oplossen van de vaste vorm is lastig en er blijft vaak residu achter.

  Lees meer
 • Wat is het verschil tussen poeder- en pastakrijt?

  Het grote verschil tussen poederkrijten en pastakrijten zit hem in de samenstelling en vorm: pastakrijten zijn vloeibaar en poederkrijten zijn vast. Dit heeft invloed op de slijtvastheid, de toepassing en de prijs van het product.

  Lees meer
 • Wat is het verschil tussen Q3 en Q4 White?

  Eigenlijk is er maar één verschil tussen Q3 en Q4 White, namelijk de slijtvastheid bij regen en daarmee de levensduur. Dit verschil zorgt voor duidelijke verschillen in de toepassing, inzet en prijs van beide producten.

  Lees meer
 • Waar gebruik je Q-Black voor?

  Sommige teelten vereisen een maximale scherming. Zij verdragen direct zonlicht en hitte heel slecht en moeten daarom bijna het gehele jaar in de schaduw staan. In dat geval kan je Q-black inzetten.

  Lees meer
 • Wat is diffuus licht?

  Diffuus licht is licht dat gelijkmatig wordt verstrooid en verdeeld, waardoor het licht alle kanten op valt en er geen harde schaduwen te zien zijn. Dit kan je creëren met behulp van een diffuus coating.

  Lees meer
 • Hoe gebruik je een diffuus coating?

  In de tuinbouw wordt steeds meer gebruik gemaakt van diffuus coatings. Deze coating verstrooit het licht in het gewas en zorgt er op deze manier voor dat een gewas niet beschadigd wordt door een te hoge lichtintensiteit.

  Lees meer
 • Welke verschillende soorten diffuus coatings zijn er?

  Ieder gewas heeft een andere licht- en warmtebehoefte. Daarom zijn er verschillende diffuus coatings ontwikkeld die van elkaar verschillen in termen van lichtverspreiding (Haze) en lichtdoorlatendheid (transmissie).

  Lees meer
 • Hoe reinig je veilig het kasdek?

  Door vervuiling op het glas van het kasdek gaat licht verloren. Dit proberen telers zo veel mogelijk te voorkomen door regelmatig het kasdek te reinigen. Hierbij is het belangrijk dat je altijd de juiste veiligheidsmaatregelen treft.

  Lees meer
 • Hoe verwijder je krijt van het kasdek?

  Na de zomer moet in het najaar het kasdek weer brandschoon zijn om je gewas maximaal te laten profiteren van het natuurlijke licht. Daarom is het belangrijk om tijdig het krijtmiddel van het kasdek te verwijderen.

  Lees meer
 • Hoe gebruik je een glasreiniger in de kas?

  Licht is van groot belang voor de groei van een gewas. Daarom dien je het glas van de kas regelmatig te reinigen met een glasreiniger.Doe dit op de juiste manier om schade aan het glas te voorkomen.

  Lees meer
 • Hoe pas je Ethylene Buster toe?

  Het kan voorkomen dat de knoppen en bloemen snel uitvallen of dat je een slechte houdbaarheid van bloemen en planten ervaart. Dit komt doordat bloemen en planten vaak gevoelig zijn voor ethyleen, waardoor het schapleven wordt verkort. Met behulp van de toepassing van Ethylene Buster voorkom je dit.

  Lees meer
 • Wat is het verschil tussen voorbehandeling, snijbloemenvoeding en conditionering

  Snijbloemenvoeding, voorbehandeling en conditionering: drie manieren om de vitaliteit van bloemen te verbeteren. Hierdoor blijven bloemen langer vers en verbeteren de openingen van knoppen. Wat is het verschil tussen deze drie manieren om de vitaliteit van bloemen te verbeteren?

  Lees meer
 • Hoe kies je het juiste voorbehandelingsmiddel en snijbloemenvoedsel?

  Het gebruik van voorbehandelingsmiddelen heeft twee voordelen: het maakt een langere distributie- en verkoopperiode mogelijk en het zorgt ervoor dat de consument langer plezier heeft van het product, doordat het vaasleven verlengd wordt. Het gebruik van snijbloemenvoedsel verbetert daarnaast het vaasleven.

  Lees meer

Meer informatie over gewasverzorging

Heb je vragen over gewasverzorging, of wil je graag een advies op maat? Neem dan contact op met een van onze gewasverzorgingsspecialisten via onderstaand formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.
Do not delete this link