Wat is een KUG toelating?

Wat is een KUG?De KUG toelating is in het leven geroepen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in kleine teelten* en voor kleine toepassingen** te vereenvoudigen. Voor kleine teelten en toepassingen wordt door de fabrikant namelijk vaak geen toelating aangevraagd, omdat dit een fabrikant veel geld kost, wat in de meeste gevallen niet rendabel is. Een KUG toelating biedt een extra gebruiksmogelijkheid van een gewasbeschermingsmiddel, waardoor het middel ook voor kleine toepassingen ingezet mag worden. 

KUG of NLKUG

KUG staat voor Kleine Uitbreiding Gewasbeschermingsmiddelen. Een KUG wordt ook wel eens aangeduid met NLKUG, waarbij NL staat voor Nederland. Er kan alleen een KUG aangevraagd worden voor een gewasbeschermingsmiddel dat al toegelaten is in Nederland (dus niet voor een gewasbeschermingsmiddel zonder toelating in Nederland). Wanneer een gewasbeschermingsmiddel een KUG heeft, dan staat dit in een aparte tabel vermeld op het etiket van dit middel.

Het kan zijn dat de KUG toelating nog niet op het etiket vermeld staat dat je op voorraad hebt staan. In dat geval kan je op de site van het Ctgb de toelating van het middel opzoeken en daar zal in het actuele WG (wettelijk gebruiksvoorschrift) dan de KUG toelating wel vermeld staan als deze toelating al wettelijk is. Je mag dan volgens dit etiket het middel dat je op voorraad hebt staan, toepassen.

Proefbespuiting

Wanneer er een KUG wordt uitgegeven, dan wordt er geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Met andere woorden: er wordt wel naar milieu en veiligheid gekeken, maar niet naar de werkzaamheid en de mogelijke schadelijkheid voor het gewas. Voer daarom in kleine teelten of bij kleine toepassingen altijd eerst een proefbespuiting uit met een middel dat een KUG heeft. Op deze manier voorkom je (onherstelbare) schade aan het gewas.

* Kleine teelt: hiervoor geldt een oppervlak van <1000 ha voor bedekte teelten en een oppervlak van <5000 ha voor onbedekte teelten. 
** Kleine toepassing: inzet tegen een ziekte of plaag die alleen onder bepaalde omstandigheden voorkomt of zeldzaam is, of inzet op een bijzondere grondsoort.

Luc, Kees en Jan
Vragen over KUG toelatingen

Heb je vragen over een KUG toelating, of wil je graag een advies op maat? Neem dan contact op met een van onze gewasbeschermingsspecialisten, of stel je vraag via onderstaand formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.

Gerelateerde artikelen

- Gebruiksinformatie over gewasbeschermingsmiddelen
- Tips voor veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen
- Veelgestelde vragen aan onze specialisten