Hoe ga je om met de herbetredingstijd van gewasbeschermingsmiddelen?

Herbetredingstijd gewasbeschermingsmiddelen Wanneer er een bespuiting is uitgevoerd op een bedrijf, is het uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan om de kas onbeschermd te betreden. Het gespoten gewasbeschermingsmiddel is dan namelijk nog niet neergedaald en opgenomen in het gewas, waardoor het betreden van de kas kan leiden tot gezondheidsproblemen. Het is daarom van belang dat iedereen binnen het bedrijf op de hoogte is van de herbetredingstijd, zodat bedrijfsongevallen voorkomen worden. Onze specialisten geven een aantal tips en adviezen met betrekking tot het omgaan met gewasbeschermingsmiddelen met een herbetredingstijd.

Collega's informeren

Voordat je een bespuiting uitvoert, dien je collega’s te informeren. Zo zijn zij op de hoogte van de risico’s van het betreden van de kas en kunnen zij rekening houden met de herbetredingstijd bij het plannen van hun werkzaamheden.

Herbetredingstermijn opzoeken

Ga van tevoren na wat de herbetredingstermijn is van het gewasbeschermingsmiddel waarmee je een bespuiting uit gaat voeren en houd hier rekening mee bij het plannen van de bespuiting. Bij de meeste middelen staat dit aangegeven op het etiket.

Let op: indien de herbetredingstijd niet aangegeven staat op het etiket, dan geldt de algemene regel: de kas mag herbetreden worden nadat het gewas droog is en er minimaal twee uur geventileerd is.

Moment van spuiten

Voer bespuitingen zo veel mogelijk uit op momenten dat er geen medewerkers in de kas aanwezig zijn, zoals vlak voor het weekend, in de avonduren, of indien noodzakelijk aan het einde van de middag.

Waarschuwingsbord

Plaats direct na het uitvoeren van de bespuiting een waarschuwingsbord bij de toegangsdeur naar de kas en geef hierop aan wat de veilige herbetredingstijd is. Informeer collega’s ook mondeling (of op een andere manier) over de bespuiting, zodat je zeker weet dat ze niet onbeschermd de kas ingaan.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Wanneer een collega toch de kas in moet binnen de herbetredingstermijn, wijs hem dan op de noodzaak van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Herbetredingstijd voor jongeren

Voor jongeren gelden andere regels omtrent de herbetredingstijd. Ook verschillen de regels per leeftijdscategorie:
  • 13 t/m 15 jaar: jongeren in deze leeftijdscategorie mogen geen werkzaamheden verrichten waarbij met persoonlijke beschermingsmiddelen gewerkt moet worden. Ook mogen zij tot 14 dagen na toepassing van een gewasbeschermingsmiddel niet werken in/met het gewas.
  • 16 en 17 jaar: jongeren in deze leeftijdscategorie mogen geen werkzaamheden verrichten in gewassen die minder dan 14 dagen geleden behandeld zijn zonder persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen en zonder deskundig toezicht.
Jan
Vragen over de herbetredingstijd

Heb je vragen over de herbetredingstijd van een gewasbeschermingsmiddel, of wil je een advies op maat? Neem dan contact op met gewasbeschermingsspecialist Jan Krouwer, of stel je vraag via onderstaand formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.


Gerelateerde artikelen

- Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen
- Voorlichting over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
- Hoe vervoer je gewasbeschermingsmiddelen?
- Veelgestelde vragen aan onze specialisten