Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler

Shop    Kennisbank     Gewasbescherming & desinfectie    Veilig werken    Wat betekenen de H- en P- zinnen op een etiket?


Wat betekenen de H- en P-zinnen op een etiket?

H- en P- zinnen op een etiket van een gewasbeschermingsmiddel
Geschreven door Leonie van Rooijen | Laatste update: 15-03-2019

Op het etiket van producten die gevaarlijke stoffen bevatten, zoals gewasbeschermingsmiddelen en (vloeibare) meststoffen, staan sinds een aantal jaren H- en P-zinnen. Deze H- en P-zinnen vervangen de oude R- en S-zinnen en geven de mogelijke gevaren (H-zinnen) en de benodigde voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) van een product aan. De H- en P-zinnen zijn gestandaardiseerd en genummerd, waardoor de betekenis ervan voor iedereen terug te vinden, onafhankelijk van de taal die je spreekt. In dit artikel geven onze specialisten meer uitleg over H- en P-zinnen. 


H-zinnen

De H staat voor hazard, oftewel gevaar. H-zinnen op het etiket kunnen verschillende soorten gevaren aangeven. Deze gevaren zijn onder te verdelen in drie categorieën:
  • Fysische gevaren: denk hierbij aan exploderende, oxiderende of licht ontvlambare stoffen.
  • Gezondheidsgevaren: denk hierbij aan stoffen die oog- of huidirritatie veroorzaken, een stof die kankerverwekkend is, of een giftige stof. 
  • Milieugevaren: denk hierbij aan stoffen die een acuut gevaar vormen voor waterorganismen of stoffen die op lange termijn gevaar kunnen veroorzaken. 

Welke H-zinnen er op het etiket van een product met gevaarlijke stoffen moeten staan, wordt bepaald op basis van onderzoek (zoals celcultuurproeven of dierproeven). In totaal zijn er 62 verschillende H-zinnen. Sommige van deze zinnen lijken erg op elkaar, waardoor het soms lastig is om het verschil te begrijpen. Een voorbeeld daarvan zijn de zinnen ‘Verdacht van het veroorzaken van kanker’ en ‘Kan kanker veroorzaken’. Ondanks dat deze zinnen erg op elkaar lijken, is er wel degelijk een verschil:
  • Bij een product waarop staat ‘Kan kanker veroorzaken’, is er bewijs dat de stof kankerverwekkend is. 
  • Bij een product waarop staat ‘Verdacht van het veroorzaken van kanker’ is er niet genoeg bewijs dat het kanker veroorzaakt, maar kan dit ook niet helemaal uitgesloten worden.


P-zinnen

P-zinnen – waarbij de P staat voor precaution (oftewel voorzorg) – geven aan welke (voorzorgs)maatregelen je dient te nemen wanneer je een product gebruikt wat gevaarlijke stoffen bevat. Denk hierbij aan maatregelen voor preventie, maatregelen in het geval van een ongeluk of maatregelen bij opslag en verwijdering van een product. 


Risico

Betekent het dan dat je een bepaald risico loopt wanneer je een product gebruikt met één of meerdere H- en P-zinnen op het etiket? Ja en nee. Een product wordt alleen op de markt gebracht wanneer het risico bij gebruik zoals aangegeven op het etiket aanvaardbaar is. Gebruik je een product niet op de juiste wijze, bijvoorbeeld in te hoge concentratie of zonder de benodigde voorzorgsmaatregelen, dan kan jij, je omgeving of het milieu gevaar lopen. Raadpleeg daarom altijd het etiket voor gebruik. 


Lijst van H- en P-zinnen

Klik hier voor een lijst van alle H- en P-zinnen. 
Vragen over H- en P-zinnen
Heb je vragen over H- en P-zinnen, of wil je graag een advies op maat voor het gebruik van een specifiek product? Neem dan contact op met onze gewasbeschermingsspecialisten via onderstaand formulier. Je ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie – op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 

Leonie van RooijenOver Leonie van Rooijen

Leonie van Rooijen is productspecialist gewasbescherming. Met 30 jaar ervaring in de tuinbouwsector adviseert zij over geïntegreerde gewasbescherming en over de mogelijkheden van het inzetten van biologische gewasbeschermingsmiddelen. Met haar brede kennis en ervaring is zij in staat om persoonlijk advies te geven. Je krijgt van Leonie een eerlijk advies, praktisch en met aandacht voor de bijzonderheden van jouw onderneming. Advies op maat waar je mee aan de slag kunt.


Do not delete this link