Hoe lees je het etiket van een gewasbeschermingsmiddel?

Etiket van een gewasbeschermingsmiddel lezen Voor het toepassen van een chemisch gewasbeschermingsmiddel, dien je het etiket van een gewasbeschermingsmiddel goed te lezen. Dit is van belang voor een juiste en veilige toepassing van het middel. Op het etiket van een gewasbeschermingsmiddel staan gegevens over de aard van het middel, het wettelijk gebruik, het veilig gebruik en ook vind je hier de gebruiksaanwijzing.

Aard van het middel

Op het etiket van een gewasbeschermingsmiddel kan de volledige naam van de werkzame stof vermeld staan, maar het is ook mogelijk dat er een afkorting of korte aanduiding op het etiket staat. Het gehalte waarin de werkzame stof aanwezig is in het gewasbeschermingsmiddel, wordt uitgedrukt als percentage of in aantal gram per liter.

Naast de naam van de werkzame stof, kan ook de naam van de fabrikant op het etiket van een gewasbeschermingsmiddel staan. Om verwarring te voorkomen, begint de naam van een werkzame stof altijd met een kleine letter (bijvoorbeeld abamectine) en de merknaam met een hoofdletter (bijvoorbeeld Vectine plus).

Wettelijk gebruik

Alleen gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegelaten door het Ctgb mogen in Nederland gebruikt worden. Op het etiket van een gewasbeschermingsmiddel staan een aantal gegevens over de toelating: de toegestane toepassing(en), het toelatingsnummer, het W-nummer en de veiligheidstermijn.

Veilig gebruik

Om te toepasser te waarschuwen voor de gevaren en risico's van het gebruik van het middel, staan er gevarensymbolen op het etiket van een gewasbeschermingsmiddel. Ook worden de veiligheidsaanbevelingen genoemd, waarin onder andere staat welke persoonlijke beschermingsmiddelen de toepasser moet dragen bij een bespuiting met het product, wat de herbetredingstijd na een bespuiting is en hoe lege verpakkingen schoongemaakt moeten worden.

Gebruiksaanwijzing op het etiket van een gewasbeschermingsmiddel

In de gebruiksaanwijzing staat hoe een gewasbeschermingsmiddel het meest doeltreffend ingezet kan worden. Hierin zijn ten eerste de toepassingen opgenomen: in welk gewas en tegen welke ziekte of plaag wordt het middel gebruikt. Ten tweede wordt de dosering van het middel genoemd.

Etiket ontbreekt

Een fabrikant of leverancier is verplicht om een gewasbeschermingsmiddel te voorzien van een etiket. Krijg je een middel geleverd waarvan het etiket ontbreekt, neem dan contact op met de leverancier. Neem het product ook niet zomaar in gebruik, dit kan leiden tot gevaarlijke situaties!

Jan
Vragen over het etiket van een gewasbeschermingsmiddel

Heb je vragen over het etiket van een gewasbeschermingsmiddel, of over gewasbeschermingsmiddelen in het algemeen? Neem dan contact op met gewasbeschermingsspecialist Jan Krouwer, of stel je vraag via onderstaand formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.


Gerelateerde artikelen

- Veiligheidsinformatiebladen
- Gebruiksinformatie over gewasbeschermingsmiddelen
- Spuitadvieskaarten
- Veelgestelde vragen aan onze specialisten