Hoe voer je een desinfectiescan uit?

Desinfectiescan uitvoeren Een goede bedrijfshygiëne draagt bij aan het weren van plantziekten en ziekteverwekkers binnen je gewas. Om in kaart te brengen in hoeverre de hygiëne binnen jouw bedrijf op orde is, kan je gebruik maken van de desinfectiescan. Hiermee bepaal je in hoeverre er binnen bepaalde risicogebieden sprake is van een goede bedrijfshygiëne, zodat je waar nodig het hygiëneplan kan bijstellen.

Risicogebieden desinfectiescan

De desinfectiescan richt zich op de vier risicogebieden met betrekking tot bedrijfshygiëne, te weten personen, water, materialen en gereedschappen en uitgangsmateriaal. Per risicogebied zijn verschillende vragen opgesteld. Door deze vragen te beantwoorden, ontdek je de sterke punten en de verbeterpunten ten aanzien van de bedrijfshygiëne.

Personen

 • Welke hygiënemaatregelen ten aanzien van handen- en voetendesinfectie worden er getroffen op het bedrijf?
 • Welke hygiënemaatregelen ten aanzien van kleding worden er getroffen op het bedrijf?
 • Zijn er werknemers op uw bedrijf die op verschillende locaties werken? Zo ja, wat zijn de gevaren die zij over kunnen brengen en hoe wordt hiermee omgegaan?
 • Zijn medewerkers op de hoogte van het geldende hygiëneprotocol binnen het bedrijf?
 • Weet ik wie er op het bedrijf zijn geweest (bezoekersregistratie)?
 • Welke procedure geldt er voor het ontsmetten en ‘aankleden’ van bezoekers?
 • Worden bezoekers op de hoogte gesteld van het geldende hygiëneprotocol op het bedrijf?

Water

 • Wordt er gebruik gemaakt van waterdesinfectie in de vorm van een UV-filter, ECA-unit of verhitting? Zo ja, werkt deze machine optimaal?
 • Is het watergeefsysteem schoon (biofilm)?
 • Zijn er momenten in het jaar dat er watertekort is? Hoe vul je dit tekort aan en wat zijn de risico’s hiervan (bijvoorbeeld slootwater)?

Materialen en gereedschappen


Uitgangsmateriaal

 • Waar komt het uitgangsmateriaal vandaan (van welke leverancier) en hoe is de hygiëne daar geregeld? Welke risico’s zijn er tijdens transport?

Algemeen

 • Vindt er controle plaats op bovenstaande punten? Zo ja, met welke frequentie gebeurt dit?

specialisten desinfectieMeer informatie over desinfectiescan

Wil je op basis van de resultaten van de desinfectiescan graag een advies op maat? Neem dan contact op met een van onze desinfectiespecialisten via onderstaand formulier. Je ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.

Gerelateerde productvideo's


Gerelateerde artikelen

- Handenontsmetting in de tuinbouw
- Bacterievrij watergeefsysteem
- Hoe start ik hygiënisch mijn nieuwe teelt?
- Voordelen van desinfectie met schuim
- 3 tips voor onderhoud van desinfectiematten
- Veelgestelde vragen aan onze specialisten