Shop    Innovaties

Samen snel en slim innoveren

Het ontwikkelen van een nieuw product of een nieuwe service vereist een onzekere stap die voor een ondernemer soms te groot is om te maken. Dat kan komen door bekende knelpunten die in de weg zitten, of omdat de risico’s van het onbekende te groot zijn. De ontwikkeling van een bewezen Proof-of-Concept naar een marktrijp product is daardoor een traject van lange adem. Royal Brinkman biedt ondernemers graag ondersteuning bij het ontwikkelen van een marktrijp product,  met als doel om samen te werken aan innovatieve en duurzame oplossingen. 

Verbinden

Royal Brinkman heeft veel langdurige relaties met een groot aantal telers, leveranciers, producenten en andere partners binnen de tuinbouwsector. Door hen met elkaar te verbinden, helpen we bij het ontwikkelen van nieuwe producten en services. Daarnaast bieden we specialistische kennis en toegang tot een wereldwijde markt. Dit alles helpt om het innovatieproces te versnellen. 

Aan de hand van de fase waar de innovatie zich bevindt, zal er gerichte ondersteuning plaatsvinden. Bijvoorbeeld: een ondernemer wil pilot testen uitvoeren bij verschillende teeltsystemen met een nieuw waterbehandelingssysteem die de Proof-of-Concept al heeft aangetoond. Royal Brinkman zet dan haar specialisme en haar netwerk van klanten in om als kennismakelaar de innovatie te verbinden met de markt. 

Lean innoveren

Vanaf idee, tot testfase, tot marktimplementatie: vanuit het ‘lean’ denken itereren we gezamenlijk de innovatie, waardoor deze een betere aansluiting met de markt vindt. Royal Brinkman richt zich hierbij op waardecreatie voor de klant zonder verspilling, door continu zo snel en eenvoudig mogelijk te experimenteren in iedere fase van de innovatie en zo te leren in de praktijk. Hiermee werken we heel efficiënt en effectief aan innoverende producten en diensten.

Onze innovatieprocessen zijn zo ingericht dat bij elke beslissing binnen een innovatieproject de wens van de klant centraal staat. Dit is wel zo efficiënt, omdat er geen tijd besteed wordt aan ontwikkelingen waar niemand op zit te wachten. Zo kunnen we samen sneller en slimmer te innoveren met als resultaat innovaties waar jij, onze klant, behoefte aan hebt!


Vragen
Heb je een innovatief product of service? Zoek je een toeleverancier om de innovatie breed in de markt te plaatsen? Zoek je specialistische kennis om je product nog beter op de markt aan te sluiten? Of heb je een idee? Neem dan contact op met Innovation Manager Maartje Jung via maartje.jung@royalbrinkman.com.
Innovaties

Royal Brinkman heeft inmiddels meerdere innovatieprojecten uitgevoerd en beschikt hierdoor over een innovatief productenpakket. Klik op de producten voor meer informatie. 
 

Bioverdeler

 

Solar

 

Flextruss