Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler
Logo image

Roundup Ultimate 15 ltr

Do not delete this link

Roundup Ultimate 15 ltr

Artikelnummer 180118195

Wilt u uw persoonlijke prijzen zien? Dan kunt u eenvoudig inloggen.

Heeft u nog geen account? Account aanmaken.

can
can = 15 liter
Op werkdagen reageert uw vaste contactpersoon binnen 24 uur. Royal Brinkman levert niet aan particulieren of aan bedrijven buiten de tuinbouw.

Registratie

Toelatings nr. W-nummer Uit verk. datum: Opgebruik datum
0
13865 1 26-1-2015 26-1-2016
13865 2 5-5-2022 5-11-2022
13865 3 5-5-2022 5-11-2022
13865 4

Productomschrijving

Door het Ctgb is tijdens de collegevergadering is besloten de toelating van Roundup Ultimate met ingang van het W4 etiket te beperken en zal de maximale dosering in sommige gevallen worden verlaagd. Telers kunnen tot aan de einddatum van de opgebruiktermijn, 5-11-2022, Roundup Evolution toepassen volgens het huidige (W1, 2 en 3) etiket.


Roundup Ultimate
Roundup Ultimate van Bayer is een niet-selectief bladherbicide en bevat de werkzame stof glyfosaat 480g/l.

Producteigenschappen Roundup Ultimate

 • Niet selectief systemisch onkruidbestrijdingsmiddel
 • Breedwerkend onkruidbestrijdingsmiddel
 • regenvast na 1 uur
 • Minder kans op drift 

Werkingzwijze Roundup Ultimate

 • Het middel wordt vnl. door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd.
 • Het middel dient dus op bovenstaande onkruiden met voldoende blad toegepast te worden.
 • Roundup Ultimate werkt tegen éénjarige en overblijvende grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden zoals: kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, knolcyperus, kleefkruid, muur, varkensgras.
 • Minder gevoelig zijn: paardenstaart, klaver en wikkesoorten en moerasandoorn.
 • Mossen worden niet bestreden. De onkruiden worden zowel in een jong als in een ouder stadium bestreden.
 • De werking is het beste als de onkruiden voldoende blad hebben ontwikkeld en niet zijn beschadigd door ziekten en plagen.
 • De toepassing heeft het beste resultaat tijdens niet te warm, bewolkt weer met een hoge luchtvochtigheid.
 • Het middel dient niet te worden toegepast als er kans is op aanhoudende vorst of als er binnen 4 à 6 uur na de toepassing kans bestaat op regen.

Toegestane teelten

 • Raadpleeg voor toepassingsmogelijkheden en doseringen altijd het etiket.

  Toepassing Roundup Ultimate

  • Tijdens de toepassing van het middel dienen gewas en onkruid bij voorkeur droog te zijn.
  • Het middel kan in zeer geringe hoeveelheden al schade doen aan cultuurgewassen; de toepassing dient daarom zeer zorgvuldig te geschieden.
  • Gebruik in dit verband een middelmatige of grove druppelgrootte.

  Toepassing van dit middel op halfopen en gesloten verhardingen is uitsluitend toegestaan volgens de ‘criteria voor toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat op verhardingen’ volgens de DOB- methode (Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen, http://www.dob-verhardingen.nl toegestaan. Voor particuliergebruik is een toepassing op  “gesloten en half-open verhardingen” al niet meer toegestaan.

  In de bosbouw mag alleen worden toegepast mits niet op vruchtdragende bomen en struiken wordt gespoten en geen bramen en/of bosbessen worden geraakt.
  In kerstbomen geldt dat het gewas tenminste 2 jaar oud moet zijn.
  Het doodspuiten van gewassen uit fytosanitaire overweging mag alleen plaatsvinden op aanwijzing van de hoofdinspecteur van de Divisie Landbouw en Natuur van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

  Dosering Roundup Ultimate
  Raadpleeg voor doseringen altijd het etiket en de gewasbeschermingsspecialist.

  Opslag en transport Roundup Ultimate
  Sla gewasbeschermingsmiddelen altijd op in een gewasbeschermingsmiddelenkast die is voorzien van een lekbak en ventilatie. Het vervoeren van chemische gewasbeschermingsmiddelen – welke gevaarlijke stoffen bevatten – is onderhevig aan wetgeving (ADR). Bij het afhalen van gewasbeschermingsmiddelen en andere gevaarlijke producten in bijvoorbeeld een winkel of distributiecentrum, kan het zijn dat je tijdens het vervoer aan bepaalde verplichtingen van de ADR-wetgeving moet voldoen. Klik hier voor meer informatie.

  Verpakking Roundup Ultimate
  Roundup Ultimate wordt geleverd in cans van 5 en 15 liter.

 • » Meer informatie over herbicides?

 • Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en Biocides veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en het veiligheidsinformatieblad.

  Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik.
  Controleer bij de autoriteiten (voor Nederland www.ctgb.nl) de toelating voor gebruik in uw land.
  Do not delete this link