Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler
Logo image

Coolsoft 178 can (25 kg)

Do not delete this link

Coolsoft 178 can (25 kg)

Artikelnummer 181801362

Wil je jouw persoonlijke prijzen zien? Dan kun je eenvoudig inloggen.

Heb je nog geen account? Account aanmaken.

can
can = 25 kg
can = 23,15 liter
Op werkdagen reageert uw vaste contactpersoon binnen 24 uur. Royal Brinkman levert niet aan particulieren of aan bedrijven buiten de tuinbouw.

Productomschrijving

Coolsoft 178 is een product voor de waterbehandeling van industriële waterprocessen en kan worden toegepast in gesloten systemen (cv ketel, stoomketel, etc.), open circulatiesystemen en doorstroomsystemen. Het bevat een specifieke formulering die bescherming biedt tegen kalkafzettingen en corrosie van o.a. ijzer en koper, door een mengsel van fosfaten, fosfonaten en azolen.

De concentratie van Coolsoft 178 in het water kan eenvoudig bepaald worden.


Voordelen

  • Bescherming tegen corrosie
  • Effectieve controle op kalkafzettingen
  • Voorkomt de vorming van anorganisch slib
  • Verbetert de warmteoverdracht door metalen oppervlakken schoon te houden
  • Actief bij lage concentraties


Fysische eigenschappen

 Voorkomen Kleurloze vloeistof
 pH (onverdund) 7
 Dichtheid (20ºC) 1,08 kg/l
 Dampspanning (20ºC) 23 hPa


Dosering

Neem contact op met de specialist voor advies over de dosering voor jouw systeemcondities, het onderhoud van de ketel of het onderhoud van het ketelwater.

Voorzorgsmaatregelen

Coolsoft 178 is goed geschikt voor het reinigen van ketelwater en het onderhoud van de stoomketel, maar moet altijd met zorg worden behandeld. Draag een veiligheidsbril en te allen tijde chemisch bestendige handschoenen (draag deze wanneer er wordt gewerkt met chemicaliën). Coolsoft 178 is corrosief voor de huid en de ogen, dus draag beschermende kleding, schoenen en gelaatsbescherming. In geval van oog- en huidcontact overvloedig wassen en met veel water spoelen (ogen).

Kijk voor meer informatie in het SDS blad.


Verpakking

Coolsoft 178, een middel voor ketelwaterbehandeling, is verkrijgbaar in cans van 25 kg.


Opslag

Indien nodig, het middel voor ketelwater correct bewaren in gesloten vaten. De aanbevolen opslagtermijn voor Coolsoft 178 is 24 maanden. Dit middel voor het onderhoud van de ketel is niet ontvlambaar.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en Biocides veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en het veiligheidsinformatieblad.

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik.
Controleer bij de autoriteiten (voor Nederland www.ctgb.nl) de toelating voor gebruik in uw land.
Do not delete this link