Shop    CDG keurmerk

CDG keurmerk

Royal Brinkman is CDG (Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen) gecertificeerd. Het CDG keurmerk bevat eisen waaraan een bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor het CDG-certificaat. Als een bedrijf een CDG-certificaat heeft, betekent dit dat het bedrijf o.a. inzicht kan verschaffen in de in- en uitgaande stromen van gewasbeschermingsmiddelen op het bedrijf en dat het verhandelen van gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde wijze en volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving plaatsvindt.