Inspectie van een buisrailwagen

Inspectie van een buisrailwagenEen buisrailwagen is een technisch hoogwaardig hulpinstrument. Om deze techniek op peil te houden, is het nodig om bepaalde onderdelen periodiek te laten controleren op slijtage en werkbaarheid. Inspectie en preventief onderhoud voorkomen storingen op voorhand. Jaarlijks onderhoud zorgt ervoor dat een buisrailwagen optimaal blijft functioneren. 

Hoe gaat inspectie van een buisrailwagen in zijn werk?

Op hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig vervoer van personen, waaronder dus ook buisrwailwagens, is het warenwetbesluit machines van toepassing, wat inhoudt dat deze minimaal een keer per jaar moeten worden gekeurd. Bij inspectie van een buisrailwagen worden de volgende punten uitgevoerd:
  • Controleren, reinigen en smeren van alle draaiende delen.
  • Controleren van de vloeistofniveaus zoals (hydrauliek, olie).
  • Controleren van het hefsysteem, lagerblokken, aandrijfsystemen en de wielen.
  • Controleren van de accu (zuurgehalte, spanning, accupolen en accuwater).
  • Controle en reiniging van zekering en zekeringhouder en/of zekeringautomaat.
  • Controleren bedieningsknoppen.
  • Controleren koolborstels en uitblazen motorcontrole.
  • Controleren van hoofdschakelaar contacten en loszittende schroeven.
  • Controle op een goede algemene werking.

Het onderhoud aan de buisrailwagen wordt uitgevoerd aan de hand van een keuringsrapport, waarvan de monteur een kopie achterlaat na het onderhoud.

Onderhoudsvideo's

Naast periodiek onderhoud door monteurs, kan je bepaalde onderhoudswerkzaamheden ook zelf op regelmatige basis uitvoeren. Bekijk hier onderhoudsvideo's voor buisrailwagens. 

Service en onderhoud eenvoudig beheren

Het managen van alle service- en onderhoudswerkzaamheden is een hele klus, maar essentieel voor de bedrijfsvoering en veiligheid. De Service Engine helpt je om service en onderhoud op jouw bedrijf eenvoudig te beheren. Klik hier voor meer informatie.
Giel
Vragen over inspectie van een buisrailwagen

Heb je vragen over de inspectie van een buisrailwagen, of wil je een professionele monteur inschakelen? Neem dan contact op met Giel van der Hoeven via onderstaand formulier. Je ontvangt zo snel mogelijk reactie - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.