Elektrakeuring schermdoek

Elektrakeuring schermdoekSchermdoek is (extreem) brandbaar en allerlei elektra in de kas - zoals de assimilatiebelichting, ventilatoren en zwavelverdampers - kan zorgen voor ontsteking. De Elektrakeuring schermdoek brengt de mogelijke risico's in kaart, zodat je tijdig actie kan ondernemen en brand kan voorkomen. 

Hoe gaat de Elektrakeuring schermdoek in zijn werk?

Tijdens de Elektrakeuring schermdoek worden de volgende punten uitgevoerd:
  • Beoordeling van de elektrotechnische tekeningen
  • Doormeten van hoofd- en onderverdeelinrichtingen
  • Controle van de aardlekschakelaars
  • Controle en doormeten van wandcontactdozen, verlichtingsarmaturen en elektrische apparatuur
  • Steekproefsgewijze controle van aansluitsnoeren van ventilatoren, buismotoren en zwavelverdampers

Na afloop van de Elektrakeuring schermdoek ontvang je een rapport met daarin de geconstateerde gebreken en een overzicht van de benodigde herstelwerkzaamheden. Zodra een erkend installateur de herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd, ontvang je een herstelverklaring en keuringssticker en is de elektra officieel goedgekeurd. 

In het rapport staat ook vermeld met welke frequentie de elektra gekeurd moet worden. Dit is minimaal drie en maximaal 5 jaar. Houd er rekening mee dat je een Elektrakeuring schermdoek tijdig laat uitvoeren.

Service en onderhoud eenvoudig beheren

Het managen van alle service- en onderhoudswerkzaamheden is een hele klus, maar essentieel voor de bedrijfsvoering en veiligheid. De Service Engine helpt je om service en onderhoud op jouw bedrijf eenvoudig te beheren. Klik hier voor meer informatie.
Giel
Vragen over elektrakeuring schermdoek

Heb je vragen over de elektrakeuring schermdoek, of wil je een professionele monteur inschakelen? Neem dan contact op met Giel van der Hoeven via onderstaand formulier. Je ontvangt zo snel mogelijk reactie - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.