SCIOS Scope - NEN 3140

Elektra inspectie NEN 3140De norm NEN 3140 is een zelfstandige norm voor veilige bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties.
Wanneer een bedrijf handelt conform de norm NEN 3140 zal bij een conflict worden gesteld dat:
“er een vermoeden van overeenstemming bestaat” waardoor meestal zal worden bepaald dat aan de zorgplicht is voldaan.

Naast het aanwijsbeleid van personen is de periodieke inspectie van installaties en overig elektrisch materieel beschreven in de NEN 3140. Voornamelijk wordt op de veiligheid gecontroleerd, zowel de brandveiligheid als het gevaar voor elektrocutie.


Wat houdt de norm NEN 3140 in?

De norm gaat uit dat bij elke elektrotechnische installatie een Installatie Verantwoordelijke (IV) is. Deze bepaalt de inhoud, de methode en de frequentie van de in de arbo-wet voorgeschreven periodieke inspecties. Echter in de praktijk is dit vaak niet zo. In die situaties (90% van de installaties) is het verstandig een inspectie uit te voeren op basis van de SCIOS-regeling Scope 8.

Scope 8 en NEN 3140

De methode scope 8 is gebaseerd op de NEN 3140 en geeft een aantal vaste inspecties en controles, waardoor de veiligheidsinspecties eenduidiger worden en voldoen aan de minimale eisen die de arbeidsomstandighedenwet voorschrijft.

NEN1010

Nieuwe installaties en uitbreidingen moeten volgens de norm NEN 1010 worden geïnspecteerd.

Service en onderhoud eenvoudig beheren

Het managen van alle service- en onderhoudswerkzaamheden is een hele klus, maar essentieel voor de bedrijfsvoering en veiligheid. De Service Engine helpt je om service en onderhoud op jouw bedrijf eenvoudig te beheren. Klik hier voor meer informatie.
Giel
Vragen over de Elektra inspectie NEN 3140

Heb je vragen over de Elektra inspectie NEN 3140, of wil je een professionele monteur inschakelen? Neem dan contact op met Giel van der Hoeven via onderstaand formulier. Je ontvangt zo snel mogelijk reactie - op werkdagen zelfs binnen 24 uur.