Tips voor beperken van slijtage aan spuitdoppen

Bedrijfsscan waterstromen

Wateremissie in de tuinbouwSinds 1 januari 2018 geldt de Zuiveringsplicht voor glastuinbouwbedrijven. Dit houdt in dat u als teler gewasbeschermingsmiddelen voor 95% uit het afvalwater moet verwijderen. Het gaat hierbij om drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater. Hoe telers aan deze Zuiveringsplicht kunnen voldoen, is bij veel telers onduidelijk door het gebrek aan praktische kennis over dit onderwerp. Royal Brinkman helpt telers bij het doorvoeren van de Zuiveringsplicht op hun bedrijf met behulp van de 'Bedrijfsscan waterstromen'. 

Inzicht in waterstromen

Welke oplossing is het meest interessant voor mij? Om een goed antwoord op deze vraag te kunnen geven, is inzicht in de waterstromen op uw bedrijf essentieel. Dit inzicht verkrijgt u door de 'Bedrijfsscan waterstromen' uit te laten voeren. In deze bedrijfsscan wordt het complete watertechnische systeem onder de loep genomen: van ingangswater, wateropslag en zuiveringstechnieken, tot drainwateropvang, recirculatie en hergebruik alsook het spoelen van filters en gebruik van litertellers.

Rapport bedrijfsscan waterstromen
Nadat een specialist de 'Bedrijfsscan waterstromen' heeft uitgevoerd op uw bedrijf, ontvangt u een rapport. In het rapport worden alle watertechnische systemen en het watergebruik in kaart gebracht en wordt de emissie berekend. Uit deze inventarisatie volgt een lijst met aandachtspunten ten aanzien van de waterstromen, compleet met adviezen om een zo klein mogelijk volume restwater te creëren op het bedrijf. In het rapport staan ook handvaten en adviezen hoe u in een aantal stappen kan komen tot nagenoeg nulemissie in 2027. Dat geeft een beeld van de benodigde investeringen in zuiveringstechnieken op de lange termijn.


Bedrijfsscan waterstromen

Kosten bedrijfsscan waterstromen
De kosten van de bedrijfsscan waterstromen bedragen €999,-. Inschrijven kan via uw accountmanager, door een email te sturen naar water@royalbrinkman.com  of door onderstaand formulier in te vullen.